Pôsobnosť

Zameriavame sa na pomoc pri nasledovných druhoch mimoriadnych udalostí a katastrof:

 • povodne a záplavy
 • požiare (aj na vodnej ploche)
 • snehové kalamity
 • veterné smršte
 • zemetrasenia
 • prívalové dažde
 • cunami
 • chemické havárie
 • letecké havárie
 • ropné havárie
 • dopravné nehody
 • šírenie nákazlivých chorôb
 • dezinsekcia a deratizácia
 • dekontaminácia
 • dezinfekcia
 • vodná záchranná služba a technická pomoc
 • záchrana z výšok a hĺbok
 • potápačské práce a vyhľadávanie pod vodou

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12