Poďakovanie

V roku 2018 podporilo Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom dotácie činnosť KCZS v sume 177 410 € za účelom zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane ľudského života majetku a prírody. KCZS zabezpečilo spolufinancovanie v sume 17 300,00 € za podporu ďakujeme
*******
V roku 2018 podporilo Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom dotácie projekt výstavbu garáže pre hasičské vozidlá II. etapa v sume 30 000 € . KCZS zabezpečilo spolufinancovanie v sume 2 190,00 € za podporu projektu ďakujeme

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12

Poštová adresa

Komplexná centrálna záchranná služba 
č.4106
930 05 Gabčíkovo
 

mapa.png