V roku 2009

2009

7.1.2009

Pátracia akcia - Drahovce, nezvestná žena

13.1.2009

Asistencia pre políciu

16.1.2009

Asistencia pre políciu

20.1.2009

Pátracia akcia - Zvolen, nezvestný muž

21.1.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Gabčíkovo

21.1.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Moravské Kračany

24.1.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda v meste Bratislava

24.1.2009

Asistencia pre políciu

25.1.2009

Pátracia akcia - Batizovce, nezvestný muž

29.1.2009

Pátracia akcia - Trnava, nezvestná žena

29.1.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Štvrtok na Ostrove

29.1.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Štrkovec

29.1.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Štrkovec

29.1.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Gabčíkovo

29.1.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Medveďov

29.1.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Báč

30.1.2009

Asistencia pre políciu

30.-31.1.2009

Záchranné práce - Gabčíkovo, mimoriadna udalosť havária plavidla

3.- 4.2.2009

Záchranné práce - Hlohovec, mimoriadna udalosť požiar smetiska

5.2.2009

Pátracia akcia - Nemšová, nezvestná žena

6.2.2009

Asistencia pre políciu

6.2.2009

Asistencia pre políciu

6.-8.2.2009

Asistencia pre políciu - Donovaly, zabezpečenie súťaže 

8.2.2009

Pátracia akcia – Topoľčany - Závada, nezvestný muž

9.2.2009

Asistencia pre políciu

11.2.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Štvrtok na Ostrove

16.2.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Moravské Kračany

17.2.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Kľučiarové Kračany

17.2.2009

Asistencia pre políciu

19.2.2009

Asistencia pre políciu

20.2.2009

Pátracia akcia - Malinovo, nezvestný muž

21.2.2009

Asistencia pre políciu

23.2.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Okoč

23.2.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Rohovce

23.2.2009

Asistencia pre políciu

23.2.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Holice

25.2.2009

Asistencia pre políciu

28.2.2009

Pátracia akcia - Malinovo, nezvestný muž

28.2.2009

Asistencia pre políciu

1.3.2009

Pátracia akcia - Gabčíkovo, nezvestný muž

4.3.2009

Asistencia pre políciu - Žilina, zabezpečenie futbalového zápasu

12.3.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Orechová Potôň

13.3.2009

Asistencia pre políciu

14.3.2009

Asistencia pre políciu

19.3.2009

Asistencia pre políciu - Galanta, prevoz dôkazového materiálu

19.3.2009

Asistencia pre políciu

20.3.2009

Asistencia pre políciu

21.3.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Vrakúň

22.3.2009

Asistencia pre políciu - Žilina, zabezpečenie futbalového zápasu

22.3.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Pataš

23.3.2009

Asistencia pre políciu

26.- 27.3.2009

Asistencia pre políciu

28.3.2009

Asistencia pre políciu - Žilina, zabezpečenie futbalového zápasu

2.4.2009

Asistencia pre políciu - Gabčíkovo, prevoz dôkazového materiálu

4.4.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda v obci Gabčíkovo

7.4.2009

Pátracia akcia - Bratislava, nezvestný muž

8.4.2009

Asistencia pre políciu - Bratislava, zabezpečenie futbalového zápasu

11.4.2009

Asistencia pre políciu - Bratislava, zabezpečenie futbalového zápasu

11.4.2009

Asistencia pre políciu - Dunajská Streda, zabezpečenie futbalového zápasu

11.4.2009

Pátracia akcia - Banská Štiavnica, nezvestný muž

14.4.2009

Asistencia pre políciu - Ružomberok, zabezpečenie futbalového zápasu

19.4.2009

Asistencia pre políciu - Bratislava, zabezpečenie futbalového zápasu

19.4.2009

Asistencia pre políciu - vytiahnutie ľudského tela z VD Gabčíkovo

20.4.2009

Pátracia akcia - Banská Bystrica, nezvestný muž

21.4.2009

Asistencia pre políciu

22.4.2009

Asistencia pre políciu

23.4.2009

Asistencia pre políciu

25.4.2009

Asistencia pre políciu - Bratislava, zabezpečenie futbalového zápasu

25.4.2009

Asistencia pre políciu

26.4.2009

Pátracia akcia - Zvolen, nezvestný muž

29.4.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda v obci Blatná na Ostrove

30.4.2009

Asistencia pre políciu

30.4.2009

Pátracia akcia - Turzovka, nezvestný muž

1.5.2009

Pátracia akcia - Trenčín, nezvestný muž

1.5.2009

Asistencia pre políciu

2.5.2009

Asistencia pre RZP - Trstená na Ostrove

3.5.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Moravské Kračany

6.5.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda v obci Topoľníky

8.5.2009

Asistencia pre políciu

10.5.2009

Asistencia pre políciu - Žilina, zabezpečenie futbalového zápasu

10.5.2009

Asistencia pre políciu

11.5.2009

Asistencia pre políciu

15.5.2009

Asistencia pre políciu

17.5.2009

Asistencia pre políciu - Trnava, zabezpečenie futbalového zápasu

18.5.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda v obci Trhová Hradská

21.5.2009

Pátracia akcia - Ličartovce, nezvestný muž

23.5.2009

Asistencia pre políciu - Žilina, Deň Polície 

23.5.2009

Asistencia pre políciu - Sereď, Deň Polície

23.5.2009

Asistencia pre políciu - Banská Bystrica, zabezpečenie futbalového zápasu

24.5.2009

Asistencia pre HaZZ DS - Gabčíkovo, záchrana pokazeného plavidla

27.5.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Trnovec nad Váhom

29.5.2009

Asistencia pre políciu

30.5.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Ňárad

30.5.2009

Asistencia pre políciu - Ružomberok, zabezpečenie futbalového zápasu

30.5.2009

Asistencia pre políciu - Banská Bystrica, zabezpečenie futbalového zápasu

4.6.2009

Asistencia pre políciu

4.6.2009

Asistencia pre MŽP SR - Bratislava, prevoz nebezpečného materiálu

4.6.2009

Asistencia pre políciu

6.6.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Kyselica

11.6.2009

Asistencia pre políciu

11.6.2009

Asistencia pre políciu

12.6.2009

Pátracia akcia - VD Gabčíkovo, nezvestný maloletí

12.6.2009

Asistencia pre políciu - Piešťany, zabezpečenie leteckého dňa

12.6.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Kyselica

12.6.2009

Asistencia pre políciu

13.6.2009

Asistencia pre políciu - Piešťany, zabezpečenie leteckého dňa

14.6.2009

Asistencia pre políciu - Piešťany, zabezpečenie leteckého dňa

15.6.2009

Asistencia pre políciu

18.6.2009

Asistencia pre políciu

18.6.2009

Asistencia pre MŽP SR 

18.6.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda v obci Blatná na Ostrove

22.6.2009

Asistencia pre políciu

22.6.2009

Asistencia pre DHZ -Trstená na Ostrove 

23.6.2009

Pátracia akcia - Čunovo, nezvestný muž

25.6.2009

Asistencia pre políciu

25.6.2009

Asistencia pre políciu

25.- 26.6.2009

Záchranné práce počas povodní - monitorovanie riek Dunaj a Morava 

25.- 26.6.2009

Záchranné práce v meste Dun. Streda, počas mimoriadnej udalosti - prívalové dažde 

27.6.2009

Pátraci akcia - Bratislava, nezvestný muž

27.6.2009

Asistencia pre MŽP SR - monitorovanie okolie mesta Komárno

28.6.2009

sistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Ňárad

29.6.2009

Záchranné práce - v obci Vrakúň, dezinfekcia po mimoriadnej udalosti - prívalové dažde 

30.6.2009

Záchranné práce - v obci Baka, dezinfekcia po mimoriadnej udalosti - prívalové dažde 

30.6.2009

Záchranné práce - v obci V. Dvorníky, dezinfekcia po mimoriadnej udalosti - prívalové dažde 

30.6.2009

Záchranné práce - v obci Dun. Streda, dezinfekcia po mimoriadnej udalosti - prívalové dažde 

30.6.2009

Záchranné práce - v obci Trstená na/O, dezinfekcia po mimoriadnej udalosti - prívalové dažde 

2.7.2009

Asistencia pre políciu

2.7.2009

Záchranné práce v meste Gabčíkovo, počas mimoriadnej udalosti - prívalové dažde 

3.7.2009

Asistencia pre políciu

4.7.2009

Asistencia pre políciu - súčinnostné cvičenie

5.7.2009

Asistencia pre políciu - Dolný Kubín, zabezpečenie futbalového zápasu

6.7.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Blatná na Ostrove

6.7.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda v obci Čiližská Radvaň

7.7.2009

Pátracia akcia - Šajdíkove Humence, nezvestný muž

9.7.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Horný Bár

10.7.2009

Asistencia pre políciu

15.7.2009

Pátracia akcia - Gabčíkovo, nezvestný muž

15.- 16.7.2009

Pátracia akcia - VD Gabčíkovo

16.7.2009

Asistencia pre políciu - vytiahnutie ľudského tela z rieky Malý Dunaj pri meste Zlaté Klasy

18.7.2009

Záchranné práce na rieke Dunaj, vytiahnutie pokazeného plavidla

18.7.2009

Asistencia pre políciu 

26.7.2009

Asistencia pre políciu - Trnava, zabezpečenie futbalového zápasu

29.- 31.7.2009

Asistencia pre políciu 

30.7.2009

Asistencia pre políciu - Žilina, zabezpečenie futbalového zápasu

1.8.2009

Asistencia pre políciu 

2.8.2009

Asistencia pre políciu - Žilina, zabezpečenie futbalového zápasu

2.8.2009

Asistencia pre políciu - Gabčíkovo, prevoz dôkazového materiálu

4.8.2009

Asistencia pre políciu 

4.8.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Okoč

4.8.2009

Asistencia pre políciu 

5.8.2009

Pátracia akcia - Bardejov, nezvestná žena

7.8.2009

Asistencia pre políciu 

9.8.2009

Asistencia pre políciu - Ružomberok, zabezpečenie futbalového zápasu

10.8.2009

Asistencia pre políciu - Handlová, mimoriadna udalosť výbuch v bani

12.8.2009

Asistencia pre políciu - Gabčíkovo cvičenie 

14.- 15.8.2009

Pátracia akcia - Gabčíkovo, nezvestný muž

14.8.2009

Pátracia akcia - Bratislava, nezvestná maloletá

15.8.2009

Asistencia pre políciu - Senica, zabezpečenie futbalového zápasu

16.8.2009

Záchranné práce na rieke Dunaj, vytiahnutie pokazeného plavidla

18.8.2009

Pátracia akcia - Svätý Júr, nezvestný muž

19.8.2009

Asistencia pre políciu 

22.8.2009

Pátracia akcia  Diakovce, nezvestný muž

22.8.2009

Asistencia pre políciu - Ružomberok, zabezpečenie futbalového zápasu

22.8.2009

Asistencia pre políciu 

23.8.2009

Pátracia akcia - Okoč, nezvestný muž

25.8.2009

Záchranné práce na rieke Dunaj, vytiahnutie pokazeného plavidla

26.8.2009

Asistencia pre políciu 

27.8.2009

Asistencia pre políciu - Žilina, zabezpečenie futbalového zápasu

27.8.2009

Asistencia pre políciu - Dunajská Streda, pátranie po dôkazovom materiálu

27.8.2009

Asistencia pre políciu 

28.8.2009

Asistencia pre políciu 

29.8.2009

Asistencia pre políciu - Turzovka, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti

29.8.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Ohrady

29.8.2009

Asistencia pre políciu 

31.8.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Blatné

1.9.2009

Asistencia pre políciu 

3.9.2009

súčinnostné cvičenie na vodnej ploche s HaZZ DS - Šamorín,

4.9.2009

Asistencia pre políciu - pátranie po dôkazovom materiálu

5.9.2009

Asistencia pre políciu 

5.9.2009

Asistencia pre políciu - Bratislava, zabezpečenie futbalového zápasu

6.9.2009

Asistencia pre políciu - vytiahnutie ľudského tela z jazera v obci Jastrabie Kračany

8.9.2009

Pátracia akcia Topoľčany, nezvestná žena

8.9.2009

Pátracia akcia - Okoč, nezvestný muž

8.9.2009

Asistencia pre políciu 

12.9.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Veľké Dvorníky

15.9.2009

Pátracia akcia - Tisovec, nezvestný muž

17.9.2009

Pátracia akcia - Nálepkovo, nezvestná žena

19.9.2009

Asistencia pre políciu - Žilina, zabezpečenie futbalového zápasu

19.9.2009

Asistencia pre políciu 

19.9.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Horná Potôň

20.9.2009

Asistencia pre políciu 

21.9.2009

Asistencia pre políciu 

24.9.2009

Asistencia pre políciu 

25.9.2009

Asistencia pre políciu 

26.9.2009

Asistencia pre políciu - Banská Bystrica, zabezpečenie futbalového zápasu

26.9.2009

Pátracia akcia - Gabčíkovo, nezvestná žena

27.9.2009

Asistencia pre políciu - Dunajská Streda, zabezpečenie futbalového zápasu

28.9.2009

Pátracia akcia Topoľčany, nezvestná žena

30.9.2009

Asistencia pre políciu 

3.10.2009

Asistencia pre políciu - Gabčíkovo, pátranie po dôkazovom materiálu

3.10.2009

Asistencia pre políciu - Senica, zabezpečenie futbalového zápasu

3.10.2009

Asistencia pre políciu - Banská Bystrica, zabezpečenie futbalového zápasu

3.10.2009

Asistencia pre políciu 

5.10.2009

Pátracia akcia - Dun. Streda, nezvestný muž

6.10.2009

Pátracia akcia - Bobotská Lehota, nezvestný muž

7.10.2009

Asistencia pre políciu 

9.10.2009

Asistencia pre políciu - Gabčíkovo, pátranie po dôkazovom materiálu

10.10.2009

Záchranné práce v obci Trstená na/O, počas mimoriadnej udalosti - prívalové dažde 

10.10.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Ňárad

10.10.2009

Asistencia pre políciu - Bratislava, zabezpečenie futbalového zápasu

13.10.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Jastrabie Kračany

13.10.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

14.10.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

15.10.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

15.10.2009

Asistencia pre políciu 

16.10.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

18.10.2009

Asistencia pre políciu - Žilina, zabezpečenie futbalového zápasu

19.10.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

20.10.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

21.10.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

22.10.2009

Asistencia pre políciu - Bratislava, zabezpečenie SUMIT NATO

22.10.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

23.10.2009

Asistencia pre políciu - Bratislava, zabezpečenie SUMIT NATO

25.10.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda v Podunajských Biskupiciach

26.10.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

27.10.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

28.10.2009

Pátracia akcia - Okoč, nezvestný muž

28.10.2009

Asistencia pre políciu - Dun. Streda, zabezpečenie futbalového zápasu

29.10.2009

Pátracia akcia - Svätý Júr, nezvestný muž

2.11.2009

Asistencia pre políciu 

3.11.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

4.11.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

4.-7.11.2009

dezinfekcia policajných staníc - Východné Slovensko

5.11.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

7.11.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

7.11.2009

dezinfekcia policajných staníc - Bratislava

9.- 10.11.2009

Pátracia akcia - Sasinkovo, nezvestný muž

10.11.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

12.11.2009

Asistencia pre políciu - zabezpečenie zdravotnej služby

14.11.2009

Pátracia akcia - Sasinkovo, nezvestný muž

18.-19.11.2009

Pátracia akcia - Bardejov, nezvestný muž 

20.11.2009

Asistencia pre políciu 

21.11.2009

Asistencia pre políciu 

23.11.2009

Asistencia pre políciu 

23.11.2009

Asistencia pre políciu 

24.11.2009

Asistencia pre políciu 

1.12.2009

Asistencia pre políciu 

2.-3.12.2009

dezinfekcia policajných staníc – kraj Banská Bystrica

4.12.2009

Asistencia pre políciu 

5.12.2009

Asistencia pre políciu - Dun. Streda, zabezpečenie futbalového zápasu

5.12.2009

Asistencia pre políciu 

5.12.2009

Asistencia pre políciu 

7.- 8.12.2009

dezinfekcia policajných staníc - Košický Kraj

8.12.2009

Asistencia pre políciu 

9.12.2009

Asistencia pre políciu 

9.12.2009

Asistencia pre políciu - dopravná nehoda pri obci Štvrtok na Ostrove

9.12.2009

Asistencia pre políciu 

10.12.2009

Asistencia pre políciu 

11.12.2009

Asistencia pre políciu 

12.12.2009

Asistencia pre políciu 

12.12.2009

Asistencia pre políciu 

13.12.2009

Asistencia pre políciu 

14.- 15.12.2009

Dezinfekcia policajných staníc - Prešovský Kraj

14.12.2009

Asistencia pre políciu 

15.12.2009

Asistencia pre políciu 

17.12.2009

Asistencia pre políciu 

19.12.2009

Asistencia pre políciu 

20.12.2009

Asistencia pre políciu 

21.12.2009

Pátracia akcia - Rovinka, nezvestný muž

22.12.2009

Pátracia akcia - Bytča, nezvestný muž

23.12.2009

Asistencia pre políciu 

25.12.2009

Pátracia akcia - Šoporňa, nezvestný muž

27.12.2009

Asistencia pre políciu 

29.12.2009

Asistencia pre políciu 

30.12.2009

Asistencia pre políciu 

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12

Poštová adresa

Komplexná centrálna záchranná služba 
č.4106
930 05 Gabčíkovo
 

mapa.png