Pri čom sme pomáhali v SR

Na území SR vykonávame záchranné práce pri záchrane ľudských životov, prírody a materiálnych hodnôt. Poskytujeme pomoc a záchranu pri zdolávaní a odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí a katastrof, povodní a záplav, prívalových dažďov, chemických a ropných havárií, pátraní po nezvestných a utopených osobách, pomoc pri snehových kalamitách a veterných smrštiach, mimoriadnych manipuláciách na vodných tokoch a pod vodnou hladinou, haváriách na pozemných komunikáciách a vo vodnej doprave, záchrane z ruín a sutín (vrátane lokalizácie a vyberania mŕtvych tiel), záchranu a pomoc po výbuchoch, leteckých haváriách a banských nešťastiach. Zabezpečujeme vodnú záchrannú službu a technickú pomoc, predlekársku prvú pomoc, záchranu z výšok a nad voľnou hĺbkou, zamedzujeme šíreniu epidémií.
Poskytujeme asistenciu a logistickú podporu pre štátne zložky (Políciu, Hasičov, Civilnú ochranu, Mestá a obce, atď.), počas kultúrno-športových podujatí.

V rámci vnútroštátnych nasadení KCZS od svojho vzniku do Decembra r. 2010 absolvovala cca. 4000 akcií.

Prehľad druhov nasadení na území SR:

 • Povodne a záplavy
 • Prívalové dažde
 • Veterné smršte
 • Snehové kalamity
 • Ropné havárie
 • Chemické havárie
 • Deratizácia
 • Dezinsekcia
 • Dezinfekcia
 • Dekontaminácia osôb a materiálu
 • Pátranie a vyhľadávanie po osobách
 • Pátranie po veciach
 • Letecké havárie
 • Havárie na vodnej ploche
 • Havárie na pozemných komunikáciách
 • Mimoriadne manipulácie na vodnej ploche a pod vodou
 • Potápačské práce
 • Výškové práce
 • Práce nad voľnou hĺbkou
 • Asistencie pre PZ
 • Asistencie pre HaZZ
 • Asistencie pre CO
 • Vodná záchrana
 • Výbuchy
 • Zdravotnícke zabezpečovanie
 • Transport zranených osôb z nedostupného terénu
 • Logistická podpora pri mimoriadnych udalostiach a katastrofách
 • Logistická podpora pri kultúrno-športových a spoločenských podujatiach

 

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12

Poštová adresa

Komplexná centrálna záchranná služba 
č.4106
930 05 Gabčíkovo
 

mapa.png