Súčasnosť

Za 10 rokov našej činnosti sa nám podarilo vybudovať jednu z najvýkonnejších, najrozsiahlejších a najlepšie koordinovaných záchranárskych služieb v strednej Európe v oblasti reakcie na katastrofy. Okrem trvalej pomoci pri mimoriadnych humanitárnych situáciách na Slovensku, sme sa zúčastnili 13 medzinárodných misií, od Haiti, cez Irán, Pakistan, Srí Lanku, Maďarsko, Česko až po Rumunsko. 5 z týchto misií bolo medzikontinentálnych, čo kladie veľkú záťaž na logistiku i celkovú koordináciu tímu.
Dnes disponujeme najmodernejším technickým zariadením a logistickou podporou na svetovej úrovni.

Naše najdôležitejšie aktívum sú však naši ľudia - záchranári. Ženy a muži, ktorých odhodlanosť, vysoká profesionalita, disciplinovanosť a nezištná ochota pomáhať, veľmi často s nasadením vlastného života a v najrizikovejších mimoriadnych udalostiach a katastrofách.

Okrem aktívneho nasadenia sa dnes podieľame aj na budovaní záchranárskych kapacít pre krízové a núdzové situácie doma i vo svete poskytovaním odbornej prípravy, školiacich a tréningových aktivít a kurzov. Naša činnosť zahŕňa i fundraising.


Sme zakladajúcim členom združenia

Asociácia vyhľadávacích a záchranárskych služieb Slovenskej republiky

Skrátene - A VaZS SR

 

Anglický názov

Association search and rescue servis Slovak Republic

Skrátene - A SaRS SR


Budovanie kapacít

Popri poskytovaní záchranárskych prác nám záleží aj na budovaní kapacít v oblasti reakcie na mimoriadne udalosti, katastrofy a ochrany ľudí a prírody vrátane materiálnych hodnôt doma aj v zahraničí.

Na Slovensku poskytujeme výcvik a preškolenia

  • záchranárov
  • BOZP a PO v krízových situáciách
  • potápačov záchranárov
  • výcvik psovodov
  • výcvik záchranárskych psov
  • plavcov záchranárov
  • školenia a výcvik pre nasadenie v krízových oblastiach na území Slovenska a aj v zahraničí


Zahraničie

V zahraničí, konkrétne v Pakistane sme úspešne vyškolili a vycvičili záchranný tím pre možnosti nasadenia pri živelných pohromách a katastrofách.
 

 

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12