Služby

 • záchranné a likvidačné práce a pomoc pri odstraňovaní mimoriadnych udalostí a katastrof
 • mimoriadna manipulácia na vodnej ploche, pod vodou a na brehoch
 • asistencia pre Hasičský a záchranný zbor
 • asistencia pre Políciu
 • asistencia pre Civilnú obranu
 • pátranie a vyhľadávanie po nezvestných, stratených, utopených a hľadaných osobách
 • kynologická záchrana
 • pracovné potápanie
 • dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
 • dekontaminácia osôb a vecí
 • pred lekárska a lekárska prvá pomoc a preprava pacienta
 • čistenie po biologickom materiály vzniknutom v dôsledku mimoriadnych udalostí
 • technická podpora (osvetlenie, člny, stany, záchranárska technika a technológia atď)
 • logistika a spojenie (RDS, PC, záznamová technika)
 • poradenská činnosť v oblasti špeciálnej záchranárskej činnosti a pri riešení mimoriadnych udalostí a katastrof
 • asistencia pri kultúrno-športových podujatiach (Slovenská republika)

Na území SR zabezpečujeme nepretržitú vodnú záchrannú službu a technickú pomoc na rieke Dunaj s centrálnym strediskom v Gabčíkove s dosahom na všetky vodné toky.
 

 

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12