Školenia a kurzy

Záchranári KCZS absolvovali nasledovné školenia a kurzy:

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP
 • Požiarna ochrana - PO
 • Základy procesu horenia a hasenia
 • Nebezpečné látky a prípravky
 • Záchrana v bani a pod zemou
 • Identifikácia nebezpečenstva na mieste požiaru a havárie
 • Všeobecné bezpečnostné požiadavky pri hasení požiarov a likvidácií havárií
 • Základy dekontaminácie osôb a materiálu
 • Zníženie ekologických dopadov požiarov a havárií
 • Likvidácie havárií nebezpečných látok
 • Školenia Prezídia Policajného zboru
 • Technik požiarnej ochrany
 • Preventivár požiarnej ochrany
 • Kurz strojníkov
 • Kurz pilčíkov
 • Kurz obsluhy pre hydraulické zdvíhacie zariadenia
 • Žeriavnicky kurz
 • Zvárač / elektrika, kyslík /
 • Vodič profesionál
 • Riadenie vozidla so zvláštnymi svetelnými a zvukovými zariadeniami /maják a siréna/
 • Kurz obsluhy hydraulických vyslobodzovacie zariadenia
 • Elektrikár / vysoké a nízke napätie /
 • Rádio operátor
 • Lezec – záchranár
 • Potápač – záchranár
 • Psovod – záchranár
 • Vysadzovač pre vrtuľník
 • Navigátor pre vrtuľník
 • Vodca malého plavidla
 • Plavec – záchranár
 • Zdravotník
 • Paramedik
 • Chemik
 • Logistik
 • Kameraman – fotograf

 

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12