V roku 2013


V roku 2013

8.1.13 Asistencia pre PZ SR Prešovský kraj
8.1.13 Asistencia pre PZ SR Prešovský kraj
8.1.13 asistencia pre PZ SR Prešovský kraj
9.1.13 Asistencia pre HaZZ Trnavský kraj
10.1.13 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
11.1.13 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
11.1.13 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
12.1.13 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
13.1.13 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
15.1.13 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
18.1.13 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
18.1.13 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
18.1.13 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
18.1.13 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
19.1.13 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
19.1.13 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
19.1.13 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
21.1.13 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
22.1.13 Asistencia pre HaZZ Trnavský kraj
23.1.13 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
28.1.13 Asistencia pre HaZZ Trnavský kraj
30.1.13 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
30.1.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
4.2.13 Asistencia pre PZ SR Prešovský kraj
5.2.13 Asistencia pre PZ SR Prešovský kraj
11.2.13 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
12.2.13 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
13.2.13 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
13.2.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
13.2.13 Výpomoc občanom Trnavský kraj
14.2.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
14.2.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
14.2.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
15.2.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
16.2.13 Patranie po nezvestnej osobe Banskobystrický kraj
16.2.13 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
17.2.13 Asistencia pre PZ SR Nitriansky kraj
18.2.13 Asistencia pre PZ SR Nitriansky kraj
19.2.13 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
4.3.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
5.3.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
6.3.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
6.3.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
7.3.13 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
11.3.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
12.3.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
13.3.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
27.3.13 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
29.3.13 Asistencia pre DHZ Trnavský kraj
31.3.13 Asistencia pre DHZ Trnavský kraj
2.4.13 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
3.4.13 Asistencia pre PZ SR Žilinský kraj
4.4.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
5.4.13 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
5.4.13 medzinárodné cvičenie Maďarsko
5.4.13 súčinnostné cvičenie Nitriansky kraj
6.4.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
13.4.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
16.4.13 asistencia pre PZ SR Nitriansky kraj
16.4.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
17.4.13 asistencia pre PZ SR Nitriansky kraj
18.4.13 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
18.4.13 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
18.4.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
23.4.13 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
24.4.13 Asistencia pre HaZZ Maďarsko
26.4.13 Patranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj
30.4.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
1.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
2.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
3.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
4.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
4.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
5.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
6.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
6.5.13 Výpomoc pre občanov Trnavský kraj
7.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
8.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
9.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
9.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Žilinský kraj
10.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
11.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
11.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
14.5.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
16.5.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
16.5.13 ukážky činnosti záchranárov Trnavský kraj
17.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Košický kraj
17.5.13 asistencia pri spoločenskej udalosti Trnavský kraj
17.5.13 asistencia pri spoločenskej udalosti Trnavský kraj
18.5.13 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
18.5.13 asistencia pri spoločenskej udalosti Trnavský kraj
18.5.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
19.5.13 asistencia pri spoločenskej udalosti Trnavský kraj
23.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
23.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trenčiansky kraj
24.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
26.5.13 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
26.5.13 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
27.5.13 cvičenie jednotiek Trnavský kraj
28.5.13 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
28.5.13 výcvik zložiek Trnavský kraj
29.5.13 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
30.5.13 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
30.5.13 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
31.5.13 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
31.5.13 Asistencia pre PPZ Trnavský kraj
1.6.13 ukážky práce záchrannej služby Nitriansky kraj
1.6.13 Asistencia pre PPZ Trnavský kraj
2.6.13 ukážky práce záchrannej služby Bratislavský kraj
2.6.13 technické zabezpečenie Nitriansky kraj
3.6.13 asistencia pre PPZ Bratislavský kraj
3.6.13 technické zabezpečenie Nitriansky kraj
4.6.13 asistencia pre PPZ Bratislavský kraj
4.6.13 technické zabezpečenie Nitriansky kraj
5.6.13 asistencia pre PPZ Bratislavský kraj
5.6.13 technické zabezpečenie Nitriansky kraj
5.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
5.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
5.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
6.6.13 asistencia pre PPZ Bratislavský kraj
6.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
6.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
6.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
7.6.13 technické zabezpečenie Nitriansky kraj
7.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
7.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
9.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
10.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
10.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
10.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
10.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
11.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
12.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
13.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
14.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
14.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
14.6.13 výcvik zložiek Trnavský kraj
15.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
15.6.13 taktické cvičenie Trnavský kraj
15.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
16.6.13 pátranie po nezvestných osobách Trnavský kraj
19.6.13 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
19.6.13 pátranie po nezvestných osobách Trnavský kraj
20.6.13 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
20.6.13 pátranie po nezvestných osobách Trnavský kraj
20.6.13 pátranie po nezvestných osobách Trnavský kraj
21.6.13 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
21.6.13 pátranie po nezvestných osobách Trnavský kraj
22.6.13 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
22.6.13 Ukážky činnosti Trnavský kraj
22.6.13 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
22.6.13 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
22.6.13 vypomoc obyvateľstvu Trnavský kraj
22.6.13 plánované cvičenie Trnavský kraj
24.6.13 vypomoc obyvateľstvu Trnavský kraj
25.6.13 pátranie po nezvestnej osobe Trenčiansky kraj
28.6.13 Dezinfekcia v obci Gabčíkovo Trnavský kraj
30.6.13 ukážky činnosti záchranárov Trnavský kraj
1.7.13 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
4.7.13 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
8.7.13 plánované cvičenie záchranárov Trnavský kraj
8.7.13 plánované cvičenie Trnavský kraj
11.7.13 pátranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
11.7.13 pátranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
11.7.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
17.7.13 Asistencia pre PZ SR Nitriansky kraj
19.7.13 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
19.7.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
20.7.13 pátranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj
23.7.13 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
23.7.13 Asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
24.7.13 pátranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj
25.7.13 ukážky činnosti záchranárov Nitriansky kraj
2.8.13 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
7.8.13 Cvičenie zložiek Trnavský kraj
9.8.13 Asistencia pre DPO Trnavský kraj
10.8.13 Asistencia pre DPO Trnavský kraj
11.8.13 Asistencia pre DPO Trnavský kraj
23.8.13 Cvičenie zložiek Trnavský kraj
24.8.13 spoločný vycvik zložiek Trnavský kraj
27.8.13 Asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
4.9.13 pátranie po nezvestnej osobe Trenčiansky kraj
4.9.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
5.9.13 pátranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj
5.9.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
6.9.13 pátranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj
9.9.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
9.9.13 Asistencia pre PZ SR Žilinský kraj
10.9.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
10.9.13 Asistencia pre PZ SR Žilinský kraj
18.9.13 asistencia pre pre športový klub Bratislavský kraj
18.9.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
18.9.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
18.9.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
21.9.13 Asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
23.9.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
2.10.13 Asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
2.10.13 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
3.10.13 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
3.10.13 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
3.10.13 pátranie po nezvestnej osobe Žilinský kraj
4.10.13 pátranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
6.10.13 pátranie po nezvestnej osobe Banskobystrický kraj
6.10.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
11.10.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
12.10.13 Asistencia pre MŽP Trnavský kraj
14.10.13 pátranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
15.10.13 pátranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
17.10.13 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
18.10.13 pátranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
19.10.13 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
30.10.13 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
2.11.13 pátranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
9.11.13 pátranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
10.11.13 pátranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
10.11.13 Asistencia pre PZ SR Žilinský kraj
11.11.13 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
15.11.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
15.11.13 pátranie po nezvestnej osobe Žilinský kraj
18.11.13 Technická výpomoc pre STU Trnavský kraj
19.11.13 pátranie po nezvestnej osobe Banskobystrický kraj
19.11.13 Technická výpomoc pre STU Trnavský kraj
19.11.13 Technická výpomoc Trnavský kraj
25.11.13 Technická výpomoc pre STU Trnavský kraj
28.11.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
9.12.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
12.12.13 Asistencia pre HaZZ SR Trnavský kraj
17.12.13 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
18.12.13 Technická pomoc obyvatelom Trnavský kraj
30.12.13 pátranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj