Naše základné zásady

Dodržiavame prísne zásady a pravidlá organizovania a nasadenia pre národné a medzinárodné operácie (v súlade s pokynmi a metodikou Medzinárodnej skupiny poradcov pre vyhľadávanie a záchranu osôb – INSARAG).

Pri reakciách na humanitárne potreby spôsobené katastrofami poskytujeme pomoc v súlade s medzinárodne odsúhlasenými humanitárnymi zásadami a usmerneniami:

  • ľudskosť
  • neutralita
  • nestrannosť
  • nezávislosť

Pri snahe poskytnúť pomoc účinne a v duchu solidarity úzko spolupracujeme s miestnymi orgánmi a partnerskými subjektami pôsobiacimi priamo na mieste. Pri svojej práci vždy rešpektujeme miestne zákony, pravidlá, náboženstvo a zvyky, bezpečnosť osôb a majetku.

Tím KCZS spĺňa tie najvyššie psychické a fyzické nároky kladené na členov záchranného tímu. Členovia nášho tímu majú potrebné kvalifikačné predpoklady pre výkon ich činnosti a odbornú spôsobilosť pre ich pracovné zaradenie. Majú skúsenosti z nasadenia v zahraničí, vrátane dvoch najhorších prírodných katastrof za posledné obdobie: zemetrasenia na Haiti a Cunami. Obe tieto katastrofy si vyžiadali obrovské straty na životoch, ako aj rozsiahle škody.

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12