v roku 2015

 

dátum  Typ udalosti Kraj
2.1.2015 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
12.02.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
16.02.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
27.02.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
02.03.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
09.04.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
11.05.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
26.-28.5.15 Cvičenie IVF Banskobystrický
24.06.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
26.06.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
03.07.15 Ukážky činnosti záchranárov Banskobystrický
07.07.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
13.07.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
22.07.15 Asistencia prePZ SR Banskobystrický
27.07.15 Ukážky činnosti záchranárov Banskobystrický
07.08.15 Ukážky činnosti záchranárov Banskobystrický
02.09.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
03.09.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
03.09.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
13.09.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
05.11.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
11.11.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
22.11.15 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
15.01.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
10.03.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
14.03.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
15.03.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
05.04.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
08.05.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
21.05.15 Cvičenie Bratislavský
29.05.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
30.05.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
30.05.15 Asistencia pre MŽP Bratislavský
05.06.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
06.06.15 Ukážky činnosti záchranárov Bratislavský
09.06.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
10.06.15 Asistencia pre MV SR Bratislavský
19.06.15 Ukážky činnosti záchranárov Bratislavský
20.06.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
01.10.15 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
11.07.15 Asistencia pre PZ SR Košický
12.07.15 Asistencia pre PZ SR Košický
21.08.15 Asistencia pre PZ SR Košický
24.08.15 Asistencia pre PZ SR Košický
24.10.15 Asistencia pre PZ SR Košický
12.06.15 Cvičenie Maďarsko
04.09.15 Mimoriadna udalosť Maďarsko
13.09.15 Mimoriadna udalosť Maďarsko
14.09.15 Mimoriadna udalosť Maďarsko
08.10.15 Mimoriadna udalosť Maďarsko
09.10.15 Mimoriadna udalosť Maďarsko
10.10.15 Mimoriadna udalosť Maďarsko
11.10.15 Mimoriadna udalosť Maďarsko
14.10.15 Mimoriadna udalosť Maďarsko
15.10.15 Mimoriadna udalosť Maďarsko
16.10.15 Mimoriadna udalosť Maďarsko
17.10.15 Mimoriadna udalosť Maďarsko
05.01.15 Asistencia pre PZ SR Nitriansky
15.02.15 Asistencia pre PZ SR Nitriansky
16.02.15 Asistencia pre PZ SR Nitriansky
08.04.15 Asistencia pre PZ SR Nitriansky
12.04.15 Asistencia pre PZ SR Nitriansky
18.04.15 Asistencia pre PZ SR Nitriansky
04.05.15 Asistencia pre PZ SR Nitriansky
08.07.15 Asistencia pre PZ SR Nitriansky
21.07.15 Asistencia pre PZ SR Nitriansky
09.08.15 Asistencia pre PZ SR Nitriansky
29.08.15 Ukážky činnosti záchranárov Nitriansky
18.09.15 Ukážky činnosti záchranárov Nitriansky
01.04.15 Asistencia pre PZ SR Prešovský
30.05.15 Ukážky činnosti záchranárov Prešovský
21.06.15 Asistencia pre PZ SR Prešovský
21.06.15 Asistencia pre PZ SR Prešovský
24.06.15 Asistencia pre PZ SR Prešovský
01.10.15 Asistencia pre PZ SR Prešovský
15.10.15 Asistencia pre PZ SR Prešovský
16.10.15 Asistencia pre PZ SR Prešovský
26.10.15 Asistencia pre PZ SR Prešovský
04.11.16 Asistencia pre PZ SR Prešovský
15.11.15 Asistencia pre PZ SR Prešovský
28.-29.5.15 Ukážky činnosti záchranárov Trenčiansky
01.06.15 Asistencia pre PZ SR Trenčiansky
24.06.15 Asistencia pre PZ SR Trenčiansky
13.10.15 Asistencia pre PZ SR Trenčiansky
11.01.15 Cvičenie Trnavský
15.01.15 Asistencia pre HaZZ SR Trnavský
18.01.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
21.01.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
24.01.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
26.01.15 Cvičenie Trnavský
05.02.15 Cvičenie zložiek Trnavský
06.02.15 Cvičenie Trnavský
09.02.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
09.02.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
10.02.15 Cvičenie Trnavský
21.02.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
27.02.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
09.03.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
10.03.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
11.03.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
17.03.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
19.03.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
20.03.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
26.03.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
03.04.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
05.04.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
08.04.15 Asistencia pre HaZZ SR Trnavský
15.04.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
18.04.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
20.04.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
21.04.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
22.04.15 Ukážky činnosti záchranárov Trnavský
22.04.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
23.04.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
23.04.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
25.04.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
25.04.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
02.05.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
07.05.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
12.05.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
12.05.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
15.05.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
19.05.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
19.05.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
23.05.15 Asistencia pre DHZ Trnavský
30.05.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
31.05.15 Ukážky činnosti záchranárov Trnavský
01.06.15 Ukážky činnosti záchranárov Trnavský
06.06.15 Ukážky činnosti záchranárov Trnavský
06.06.15 Ukážky činnosti záchranárov Trnavský
08.06.15 Asistencia pre PPZ SR Trnavský
10.06.15 Asistencia pre HaZZ SR Trnavský
10.06.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
11.06.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
13.06.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
16.06.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
17.06.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
17.06.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
20.06.15 Ukážky činnosti záchranárov Trnavský
29.06.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
30.06.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
30.06.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
01.07.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
01.07.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
02.07.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
03.07.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
07.07.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
14.07.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
14.07.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
16.07.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
08.07.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
09.07.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
10.07.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
11.07.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
12.07.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
12.07.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
30.07.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
01.08.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
01.08.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
08.08.15 Ukážky činnosti záchranárov Trnavský
10.08.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
13.08.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
16.08.15 Asistencia pre HaZZ SR Trnavský
01.09.15 Cvičenie Trnavský
01.09.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
03.09.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
04.09.15 Ukážky činnosti záchranárov Trnavský
04.09.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
11.09.15 Cvičenie Trnavský
11.09.15 Asistencia Trnavský
14.09.15 Ukážky činnosti záchranárov Trnavský
14.09.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
15.09.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
17.09.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
17.09.15 Asistencia pre HaZZ SR Trnavský
17.09.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
18.09.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
19.09.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
19.09.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
22.09.15 Cvičenie Trnavský
23.09.15 Cvičenie Trnavský
26.09.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
28.09.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
30.09.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
30.09.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
01.10.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
12.10.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
12.10.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
19.10.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
19.10.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
20.10.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
20.10.15 Mimoriadna udalosť Trnavský
21.10.15 Mimoriadna udalosť Trnavský
21.10.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
21.10.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
22.10.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
26.10.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
26.10.15 Cvičenie Trnavský
27.10.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
05.11.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
06.11.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
09.11.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
11.11.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
19.11.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
19.11.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
20.11.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
24.11.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
28.11.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
01.12.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
05.12.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
16.12.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
18.12.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
23.12.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
24.12.15 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
27.12.15 Asistencia pre PZ SR Trnavský
23.03.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
27.03.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
31.03.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
20.05.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
14.06.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
27.06.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
29.06.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
09.07.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
10.-12.7.15 Asistencia pre DPO SR Žilinský
11.07.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
14.07.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
22.07.15 Ukážky činnosti záchranárov Žilinský
23.07.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
30.07.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
12.08.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
20.08.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
26.08.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
03.09.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
08.09.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
12.09.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
04.10.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
09.10.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
17.11.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský
14.12.15 Asistencia pre PZ SR Žilinský