Niečo z našej histórie

Ale poďme pekne poporiadku

Na začiatok všeobecné informácie týkajúce sa
Sveta – Európy – Slovenska a hlavne ľudí – tak, že aj Vás

Počet katastrof zaznamenaných v priebehu roka sa od roku 1975 v celosvetovom meradle zvýšil päťnásobne, a to zo 78 na takmer 400. Výška priemerných ročných strát zodpovedá približne jednej štvrtine percenta celosvetového HDP. V priebehu posledných 20 rokov postihli katastrofy len v samotnej Európe viac ako 29 miliónov ľudí, pričom si vyžiadali takmer 90 000 obetí a spôsobili hospodárske škody vo výške 211 miliárd EUR. Tento trend je predovšetkým dôsledkom zmeny klímy, populačného rastu spojeného s rastúcou urbanizáciou, ako aj ďalších faktorov vrátane zvyšujúcej sa priemyselnej činnosti a zhoršovania kvality životného prostredia.

No a ako sme vlastne začínali

Náš príbeh začal v roku 2000, keď sa malý počet nadšencov – členov Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany SR spojil do skupiny, ktorá dala základ neskoršiemu vzniku Komplexnej centrálnej záchrannej služby /KCZS/, ako funguje dnes. Združiac na samom začiatku vlastné finančné zdroje, u mnohých z nás získané i predajom časti súkromného majetku a motivovaní ochotnou pomôcť, sme v tom istom roku ponúkli svoje ľudské kapacity a zdroje kolegom v susednom Maďarsku, ktoré postihli záplavy na rieke Tisa a hlavne v okolí mesta Szolnok. Výsledkom našej snahy bolo ocenenie maďarskej samosprávy a pozvanie na spoločnú záchrannú akciu zo strany Osobitnej centrálnej záchrannej služby Maďarska pri odstraňovaní následkov povodí v Beregove na Ukrajine. V r. 2001 sme okamžite reagovali a zúčastnili sa v plnom nasadení záchranných prác pri odstraňovaní následkov povodní na východnom Slovensku. V tom istom roku sme začali rozširovať naše záchranárske kapacity o novú expertízu a ponúkané služby, pričom sme poskytli pomoc pri dezinfekcii v ohrozenom prostredí (žltačka vo Vrútkach na Slovensku) a pátranie po nezvestných osobách (stratené dieťa v okrese Stará Ľubovňa). Povzbudení našimi výsledkami a pozitívnymi ohlasmi, sme sa rozhodli sformalizovať našu záchrannú skupinu. Koncom roka 2001 sme po vzore iných európskych štátov založili našu spoločnosť - Komplexnú centrálnu záchrannú službu.

Možno si kladiete otázku, že prečo ten názov

KOMPLEXNÁ CENTRÁLNA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Tu je naša odpoveď

Komplexná - organizácia vykonáva komplexne služby v oblasti záchrany ľudských životov, prírody a majetku, pátranie po nezvestných, stratených a utopených osobách, odstraňovanie následkov chemických a ropných havárií, pomoc a odstraňovanie následkov živelných pohrôm a katastrof, povodní a záplav, veterných smrští, vodná záchranná a technická pomoc, atď..

Centrálna - lebo v nej majú zastúpenie, sú v nej centralizované nekonečné záchranárske profesie. Spomeňme len zopár: vodný záchranár, potápač, hasič, chemik, lezec, logista, lekár, zdravotník, psovod, atď.

Záchranná - už samotný názov záchrana hovorí o predurčeniu organizácie. Hlavne v oblasti záchrany a pomoci v núdzi.

Služba - slúžime a pomáhame ľuďom a prírode

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12

Poštová adresa

Komplexná centrálna záchranná služba 
č.4106
930 05 Gabčíkovo
 

mapa.png