V roku 2016

v roku 2016

dátum Typ udalosti Kraj
18.1.2016 Asistencia pre ASR Maďarsko
22.1.2016 Asistencia pre HaZZ SR Trnavský
2.2.2016 Asistencia pre PZ SR Trnavský
12.2.2016 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
13.2.2016 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
14.2.2016 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
18.2.2016 Medzinárodné cvičenie Trnavský
21.2.2016 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
22.2.2016 Asistencia pre PZ SR Trenčiansky
28.2.2016 Asistencia pre PZ SR Žilinský
29.2.2016 Asistencia pre PZ SR Prešovský
2.3.2016 Výcvik Trnavský
3.3.2016 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
4.3.2016 Asistencia pre PZ SR Žilinský
5.3.2016 Asistencia pre PZ SR Žilinský
6.3.2016 Asistencia pre PZ SR Žilinský
04.03.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
05.03.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
05.03.16 Asistencia pre HaZZ SR Trnavský
10.03.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
15.03.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
16.03.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
18.03.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
19.03.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
22.03.16 Výcvik Trnavský
25.03.16 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
25.03.16 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
28.03.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
29.03.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
30.03.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
31.03.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
31.03.16 VD Gabčíkovo Trnavský
31.03.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
01.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
02.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
02.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
03.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
04.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
05.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
06.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
07.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
08.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
09.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
10.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
10.04.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
11.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
12.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
13.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
20.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
21.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
24.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
24.04.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
24.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
25.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
26.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
27.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
28.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
29.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
29.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
29.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
29.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
30.04.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
01.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
02.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
03.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
04.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
04.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
04.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
05.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
06.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
07.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
07.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
09.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
12.05.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
14.05.16 Asistencia pre HaZZ SR Bratislavský
25.05.16 Asistencia pre PZ SR Nitrianský
27.05.16 Ukážky činnosti záchranárov Banskobystrický
27.05.16 Ukážky činnosti záchranárov Trnavský
04.06.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
05.06.16 Výcvik Trnavský
06.06.16 Výpomoc obyvateľstvu ČR
06.06.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
07.06.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
07.06.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
08.06.16 Asistencia pre SZŠ DS Trnavský
11.06.16 Výcvik Trnavský
16.06.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
17.06.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
18.06.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
18.06.16 Ukážky činnosti záchranárov Bratislavský
18.06.16 Asistencia pre HaZZ SR Trnavský
20.06.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
24.06.16 Výcvik Trnavský
30.06.16 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
06.07.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
07.07.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
07.07.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
08.07.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
08.07.16 Výcvik Trnavský
08.07.16 Asistencia pre DPO SR Banskobystrický
12.07.16 Asistencia pre PZ SR Trenčiansky
13.07.16 Asistencia pre DHZ Trnavský
16.07.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
19.07.16 Ukážky činnosti záchranárov Žilinský
20.07.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
26.07.16 Výcvik Trnavský
27.07.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
28.07.16 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
30.07.16 Výpomoc obyvateľstvu Trenčiansky
31.07.16 Výpomoc obyvateľstvu Trenčiansky
30.07.16 Výcvik Trnavský
03.08.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
04.08.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
07.08.16 Asistencia pre PZ SR Prešovský
08.08.16 Výcvik Trnavský
08.08.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
09.08.16 Asistencia pre PZ SR Prešovský
10.08.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
13.08.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
15.08.16 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
16.08.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
17.08.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
18.08.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
22.08.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
24.08.16 Výcvik Trnavský
26.08.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
27.08.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
28.09.16 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
30.08.16 Výcvik Trnavský
01.09.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
02.09.16 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
02.09.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
03.09.16 Asistencia pre PZ SR Prešovský
04.09.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
06.09.16 Asistencia pre PZ SR Prešovský
08.09.16 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
08.09.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
08.09.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
11.09.16 Asistencia pre HaZZ SR Trnavský
11.09.16 Mimoriadna udalosť Trnavský
12.09.16 Mimoriadna udalosť Trnavský
12.09.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
13.09.16 Mimoriadna udalosť Trnavský
13.09.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
13.09.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
14.09.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
15.09.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
15.09.16 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
16.09.16 Asistencia pre PZ SR Bratislavský
16.09.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
16.09.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
17.09.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
06.10.16 Asistencia pre PZ SR Trenčiansky
11.10.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
20.10.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
21.10.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
29.10.16 Asistencia pre DHZ DS Trnavský
05.11.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
06.11.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
19.11.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
23.11.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
23.11.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
26.11.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
04.12.16 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
08.12.16 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický
16.12.16 Asistencia pre PZ SR Trnavský
19.12.16 Asistencia pre PZ SR Žilinský
20.12.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský
22.12.16 Výpomoc obyvateľstvu Trnavský