Metodicko-praktické cvičenia

Záchranári KCZS absolvovali nasledovné metodicko-praktické cvičenia:

 • Pátracie akcie
  • kto sú hľadané osoby a nezvestné osoby
  • pátracie akcie – čo sú, ich vyhlasovanie, koordinácia
  • úlohy PZ na úseku pátrania, okres – kraj – Prezídium
  • súčinnosť PZ s ďalšími subjektam

 • Vedenie administratívnych pomôcok na stálej službe KCZS
  • protokoly
  • denníky
  • kniha prevzatia a odovzdania služby
  • zápisy a poznámky
 • Ochrana utajovaných skutočností v pôsobnosti KCZS
  • význam ochrany utajovaných skutočností
  • práca s utajovanými skutočnosťami v podmienkach KCZS
 • Práca na mieste činu
  • pojem a význam miesta činu
  • zaisťovanie miesta činu, zabezpečovanie stôp pred znehodnotením
 • Manipulácia s výbušninami a pyrotechnickým materiálom
 • Riadenie premávky na pozemných komunikáciách
 • Súčinnosť s poriadkovými jednotkami PZ
 • Súčinnosť so špeciálnymi jednotkami PZ /PPU, UOU/
 • Spoločný výcvik s jednotkami PZ
 • Školenia, kurzy a spoločný výcvik
  • Hasičký a záchranný zbor - HaZZ
  • Civilná ochrana a krízové riadenie - CO
  • Polícia - PZ
  • Hlavná banská záchranná služba - HBZS

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12