Personálne zabezpečenie

Komplexná centrálna záchranná služba sa skladá zo 103 kmeňových záchranárov  a 135 zmluvných spolupracovníkov

V rámci KCZS pracujú 4 odborné skupiny:

Druh odbornej skupiny Kmeňoví Zmluvní
Vyhľadávací a záchranný tím 38 97
Dezinfekčný tím 16  
Kynologická skupina 24 16
Technická skupina 25 22

 Členovia nášho tímu sú školený na výkon činnosti v nasledovných odborných profesiách:

 • záchranár
 • požiarnik
 • technik požiarnej ochrany
 • kynológ
 • zdravotník
 • lekár
 • plavec záchranár
 • potápač
 • vodca plavidla
 • prvá pomoc – zdravotník
 • chemik
 • lezec
 • strojník
 • rádio operátor
 • vodič profesionál
 • vysadzovač z vrtuľníka
 • navigátor pre vrtuľník

Všetci záchranári KCZS majú povinne absolvované nasledovné prehliadky a očkovania:

Prehliadky Očkovania
 • Vstupná zdravotná prehliadka – rozšírená
 • Psychologická prehliadka
 • TETANUS
 • HEPATITIS A+B
 • ENCEPHALITIS
 • INFLUVAC
 • MENINGOCOCIQUE A+C
 • TYPHIM VI AVENTIS

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12